באתי לדבר

בוודאי שיש בי קנאה,
ויכול ליפול למחשבה
שהכל זה כוחי ועוצם ידי ח"ו