אני לא יודע

תכלית הידיעה שלא נדע, היא ידיעה של ממש
בצמתים מכריעים בחיים…